Εάν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε Βεβαίωση Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος Kia προς εισαγωγή (χρεώνεται €24,80 με ΦΠΑ), ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (χρεώνεται €93,00 με ΦΠΑ) ή Βεβαίωση για Ανάκληση Ασφαλείας (χωρίς χρέωση) παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.

Προσωπικές πληροφορίες

Απόδειξη ή Τιμολόγιο

Επωνυμία Επιχείρησης

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Όνομα

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Επίθετο

Επάγγελμα

Παρακαλούμε εισάγετε μια ισχύουσα διεύθυνση

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Τ.Κ.

Παρακαλώ εισάγετε σωστό αριθμό ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ.

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Κινητό τηλέφωνο

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Τύπο αυτοκινήτου

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Αριθμό πλαισίου

Παρατηρήσεις

Παρακαλούμε επιλέξτε τύπο αρχείου pdf, doc, docx, jpg, png

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Email

Μετά την υποβολή του αιτήματός σας παρακαλούμε για την άμεση κατάθεση του ποσού των €20 πλέον Φ.Π.Α. (€24,80) στον παρακάτω αρ. λογαριασμού:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ KIA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN
ALPHA BANK 1160 0232 0003 206 GR60 0140 1160 1160 0232 0003 206
EUROBANK 0026.0025.43.0200553697 GR50 0260 0250 0004 3020 0553 697
ΕΘΝΙΚΗ 147/47069780 GR43 0110 1470 0000 1474 7069 780
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5011-000049-395 GR14 0172 0110 0050 1100 0049 395

Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
Καμία βεβαίωση δεν αποστέλλεται εάν δεν επιβεβαιωθεί από την Τράπεζα η κατάθεση των €24,80

A. Αποδέχομαι να επικοινωνήσει μαζί μου η ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για την εξυπηρέτηση του αιτήματός μου
B. Επιπλέον τα προσωπικά μου δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν και για τους παρακάτω σκοπούς:

έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

κατάρτιση προφίλ για εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα

Η επικοινωνία επιθυμώ να γίνεται:

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ.

Παρακαλώ περιμένετε, μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ευχαριστούμε για το αίτημα σας.
Παρακαλούμε για την άμεση κατάθεση του ποσού των 75€ πλέον Φ.Π.Α (93€) στον παρακάτω αρ. λογαριασμού:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ KIA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN
ALPHA BANK 1160 0232 0003 206 GR60 0140 1160 1160 0232 0003 206
EUROBANK 0026.0025.43.0200553697 GR50 0260 0250 0004 3020 0553 697
ΕΘΝΙΚΗ 147/47069780 GR43 0110 1470 0000 1474 7069 780
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5011-000049-395 GR14 0172 0110 0050 1100 0049 395

*Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της Αίτησης.
Καμία βεβαίωση δεν αποστέλλεται εάν δεν επιβεβαιωθεί από την Τράπεζα η κατάθεση των €93

Ευχαριστούμε για το αίτημα σας.

Ευχαριστούμε για το αίτημα σας.
Παρακαλούμε για την άμεση κατάθεση του ποσού των 20€ πλέον Φ.Π.Α (24,80€) στον παρακάτω αρ. λογαριασμού:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ KIA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ IBAN
ALPHA BANK 1160 0232 0003 206 GR60 0140 1160 1160 0232 0003 206
EUROBANK 0026.0025.43.0200553697 GR50 0260 0250 0004 3020 0553 697
ΕΘΝΙΚΗ 147/47069780 GR43 0110 1470 0000 1474 7069 780
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5011-000049-395 GR14 0172 0110 0050 1100 0049 395

*Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της Αίτησης.
Καμία βεβαίωση δεν αποστέλλεται εάν δεν επιβεβαιωθεί από την Τράπεζα η κατάθεση των €24,80