Εάν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε Βεβαίωση Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος Kia προς εισαγωγή, παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την παρακάτω Αίτηση:

Προσωπικές πληροφορίες

Απόδειξη ή Τιμολόγιο

Επωνυμία Επιχείρησης

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Όνομα

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Επίθετο

Επάγγελμα

Παρακαλούμε εισάγετε μια ισχύουσα διεύθυνση

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Τ.Κ.

Παρακαλώ εισάγετε σωστό αριθμό ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ.

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Κινητό τηλέφωνο

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Τύπο αυτοκινήτου

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Αριθμό πλαισίου

Παρατηρήσεις

Παρακαλούμε επιλέξτε τύπο αρχείου pdf, doc, docx, jpg, png

Παρακαλούμε εισάγετε ένα ισχύον Email

Μετά την υποβολή του αιτήματός σας παρακαλούμε για την άμεση κατάθεση του ποσού των €20 πλέον Φ.Π.Α. (24,80€) στον παρακάτω αρ. λογαριασμού:
ALPHA BANK: GR77 0140 1160 1160 0200 2007 412 - ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
*Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός 2 εβδομάδων από την αποστολή της Αίτησης.
Καμία βεβαίωση δεν αποστέλλεται εάν δεν επιβεβαιωθεί από την Τράπεζα η κατάθεση των €24,80

A. Αποδέχομαι να επικοινωνήσει μαζί μου η ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για την εξυπηρέτηση του αιτήματός μου
B. Επιπλέον τα προσωπικά μου δεδομένα δύναται να χρησιμοποιηθούν και για τους παρακάτω σκοπούς:

έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

κατάρτιση προφίλ για εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα

Η επικοινωνία επιθυμώ να γίνεται:

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ.

Παρακαλώ περιμένετε, μην κλείσετε τη σελίδα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ευχαριστούμε για το αίτημα σας.
Παρακαλούμε για την άμεση κατάθεση του ποσού των €20 πλέον Φ.Π.Α. (24,80€) στον παρακάτω αρ. λογαριασμού:
ALPHA BANK: GR77 0140 1160 1160 0200 2007 412 - ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
*Η Βεβαίωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός 2 εβδομάδων από την αποστολή της Αίτησης.
Καμία βεβαίωση δεν αποστέλλεται εάν δεν επιβεβαιωθεί από την Τράπεζα η κατάθεση των €24,80